KURUMSAL


KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Yurt Dışı Paket Tur Sözleşmesi
I- ÖDEMELER
Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35'i, bakiyesinin ise gezinin başlamasından en geç 35
gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi
halinde yapılan rezervasyon iptal edilir.
II- İPTAL –DEVİR- DEĞİŞİKLİKLER
1-Tüketicinin gezinin başlamasına 35 gün kalana kadar iptal/değişiklik talep etmesi durumunda
ücretin tamamı iade edilir. Gezinin başlangıcından 34-21 gün önce iptal değişiklik talep etmesi
halinde gezi bedelinin %35 i, 21 günden az bir süre kala ise tamamını acentaya ödemeyi kabul ve
taahhüt eder.
Seyahat Güvence Sigorta Poliçesi satın alan katılımcının seyahat acentasına bir ödeme yapmış
olması kaydıyla gezi başlangıç tarihinden ve kullanılan ulaşım aracı hareket etmeden önce ,
poliçede yazılı hallerde(ölüm, ciddi ve önemli kaza ve hastalık vb.) seyahatini iptal etmesi
durumunda , ödediği bedel poliçe kapsamındaki limitler çerçevesinde ve poliçe şartlarına göre
sigorta şirketi tarafından temin edilecektir. Seyahat acentasının katılımcıya karşı hiçbir
sorumluluğu bulunmamaktadır
2-Tüketici turu gezinin başlamasından 15 gün öncesine kadar tura katılma koşullarını taşıyan
istediği kişiye acentanın onayıyla devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan
masraflardan devreden ile beraber sorumludur.
3-Acenta, tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi
durumunda, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıç tarihinden 24 saat
sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
4- Acenta, gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı
turları gezi başlangıcından 14 gün önce kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içinde , tur
kapsamındaki otel, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek
yer olarak gösterilen yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklikleri ve iptali kabul
etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir.
Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.
III- GENEL HÜKÜMLER
1-Tura katılan tüketicinin; Taşıyıcı hava yolları şirketinin belirlediği ölçü ve ağırlıkta bagaj götürme
ve getirme hakkı vardır. Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.
2-Gezi süresince ulaşım araçlarında kaybolan valiz ve diğer eşyalardan acentamız sorumlu
tutulamaz. Bu durumda uluslararası kurallar geçerlidir.
3-Satın alınan hizmete VİZE İŞLEMLERİ ve hizmetleri dahil değildir. Konsolosluklar tarafından
vize verilmemesi halinde sorumluluğu kabul etmez. Bu durumlarda ulaşım araçları ile konaklama
tesislerine kayıt yaptıran yolcu için yapılması zorunlu ödemeler yolcudan tahsil edilir.
4-Tüketicinin, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk
ettiğini Acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek
zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.
5-Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler) de kendi
adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile,

sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat
imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici(ler) nin Acenta aleyhine ve katılmış
oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve Acenta’nın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar
dışında bir bedel yada tazminat ödemek zorunda kalması halinde, Acenta’nın sözleşmede imzası
bulunan tüketici(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan
tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını
katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir.
6- Uçak ücretlerinde ve vergilerde oluşabilecek değişiklikler ilan edilen gezi ücretlerine aynı
oranda yansıtılır.
7-Acentamız, yolcularımızla taşıyıcı şirketler arasında mutavassıf sıfatı ile hizmet veren bir kuruluş
olup, sonucu ne olursa olsun, uçağın geç kalkması, tarife değişikliği, iptal arıza, kaza ve
yolcularımızın kişisel kusurlarından doğabilecek olaylardan sorumlu tutulamaz.
8-Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi
niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar
kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını
ortadan kaldırır.
9-Tur programı bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
10-Acentenin Sözleşmeye kısmen yada tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın
hesaplanmasında TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır